Personacertified

Persona

Timefall Valley is a small city that has always remained isolated from the outside world. It is a time capsule, reminding us of a cherished past. Its citizens, the Personas, are driven by their passions, whether it be sport, art, or fashion. They have been isolated for as long as they can remember, but the 'Persona Program' finally allows them to make contact with 'outsiders.' Timefall Valley is calling. Will you answer?
Thêm
ETH8,59K
Tổng khối lượng
ETH
0,205
Giá sàn
ETH
0,2
Giá chào bán tốt nhất
3,44K
Chủ sở hữu
8,92%
Đã niêm yết
38,78%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
8,87K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Persona đã hoàn thành 29 giao dịch với tổng khối lượng là 6,39. Giá sàn là 0,205 ETH và đã có thay đổi -8,85% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 794 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Persona có tổng cộng 8.875 NFT và những NFT này được giữ trong 3.442 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,205 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,22. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,205 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.