Pepe Wizards

Pepe Wizards

WGMI 6 free per wallet, reveal on mint out
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH
0,008
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
157
Chủ sở hữu
1%
Đã niêm yết
31,4%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
500
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Pepe Wizards trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,008 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 5 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Pepe Wizards có tổng cộng 500 NFT và những NFT này được giữ trong 157 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,008 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,008 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.