Otherside Kodacertified

Otherside Koda

Kodas are celestial beings that reside in Otherside. About the Kodas’ origins and culture, little is known, but their magic and science keep Otherside thriving. All holders of Otherside Koda NFTs are subject to the license available at: https://otherside.xyz/license/koda
Thêm
ETH18,19K
Tổng khối lượng
ETH
2,6299
Giá sàn
ETH
2,37
Giá chào bán tốt nhất
3,45K
Chủ sở hữu
4,08%
Đã niêm yết
52,31%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
6,58K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Otherside Koda đã hoàn thành 6 giao dịch với tổng khối lượng là 21,53. Giá sàn là 2,6299 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 269 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Otherside Koda có tổng cộng 6.583 NFT và những NFT này được giữ trong 3.444 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 2,6299 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 3,5899. Do đó, bạn phải có ít nhất 2,6299 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.