OCM Karmacertified

OCM Karma

The OCM Karma collection is the hand-painted generative art collection by our Academy Award-nominated art and design team that took over 9 months to create. To this day, the Karma collection remains one of the most detailed hand-painted art collections on Ethereum, with 49 layers used to generate the images to create the relationships between the hundreds of traits. Buying a Karma now enables you to upgrade your Karma to a digital artifact on Bitcoin. A rare Karma on Ethereum is a rare Karma on Bitcoin, all on block 78 satoshis (sats). Become a Karma owner and join the OCM community where you can be part of the network of the greatest minds in Web3. Karma1 are Type Incredible. Karma2 are Type Divine. Karma3 are type Celestial. Genesis: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft Desserts: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft
Thêm
ETH4,37K
Tổng khối lượng
ETH
0,1199
Giá sàn
ETH
0,11
Giá chào bán tốt nhất
2,89K
Chủ sở hữu
2,98%
Đã niêm yết
22,04%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
13,19K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, OCM Karma đã hoàn thành 36 giao dịch với tổng khối lượng là 4,51. Giá sàn là 0,1199 ETH và đã có thay đổi -12,42% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 396 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
OCM Karma có tổng cộng 13.194 NFT và những NFT này được giữ trong 2.909 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,1199 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,12. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,1199 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.