Nina's Super Cool Worldcertified

Nina's Super Cool World

Nina Chanel’s Super Cool World is a collection of 5,080 NFTs (non-fungible tokens) that are made up of hundreds of traits designed by Nina Chanel Abney that reflect her frenetic collage-like approach to visual media. Super Cool World is a generative PFP-based project created as an alternative way to interact with fans and collectors. Nina Chanel Abney has completely embraced NFT as a new medium and is interested in the endless potential and capabilities of NFTs that allow for a much deeper engagement with one’s community. Nina Chanel Abney is a world renowned fine artist so the opportunity to collect pieces of her work is the main project utility. However, each Super Cool World NFT is a unique piece of artwork that doubles as an invitation to participate in the evolution of Nina Chanel Abney’s career. Enter into Nina’s “Super Cool World” and join her on her journey filled with fun and spontaneity. Legal: https://thegoda.io/super_cool_world/nina_ownership.pdf
Thêm
ETH7,45K
Tổng khối lượng
ETH
0,155
Giá sàn
ETH
0,14
Giá chào bán tốt nhất
1,24K
Chủ sở hữu
3,72%
Đã niêm yết
24,78%
Chủ sở hữu duy nhất
7,5%
Phí bản quyền
5,08K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Nina's Super Cool World đã hoàn thành 19 giao dịch với tổng khối lượng là 3,17. Giá sàn là 0,155 ETH và đã có thay đổi +7,63% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 189 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Nina's Super Cool World có tổng cộng 5.080 NFT và những NFT này được giữ trong 1.259 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,155 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1672. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,155 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.