Moonbirdscertified

Moonbirds

Moonbirds is a home for creatives, dreamers, and collectors seeking real connection as we all contribute to the future of web3 art, culture, and technology. Moonbird art is entirely in-chain, meaning the images are outputted directly from the smart contract, with no need for storage on IPFS or the like. There are also a number of customisable backgrounds available to holders based on their on-chain activity (such as other NFT holdings)—which disappear when the bird is transferred. You can check what each bird looks like with the different backgrounds on our [site](https://proof.xyz/moonbirds)
Thêm
ETH400,44K
Tổng khối lượng
ETH
0,4567
Giá sàn
ETH
0,433
Giá chào bán tốt nhất
5,72K
Chủ sở hữu
3,61%
Đã niêm yết
57,48%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Moonbirds đã hoàn thành 47 giao dịch với tổng khối lượng là 22,22. Giá sàn là 0,4567 ETH và đã có thay đổi -0,94% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 363 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Moonbirds có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 5.748 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,4567 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,47. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,4567 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.