Milady2024

Milady2024

🌟 Embrace the Ascension: Welcome to Milady2024! 👑 Rise with Grace: Milady2024 Greetings, admirers of elegance and members of the Milady community! We are excited to unveil the enchanting world of Milady2024, a collection that celebrates the elegance of our community and the promise of a remarkable ascent in 2024. Milady2024 features 6,543 unique NFTs. 🎨 Artistry in the Ascent: Milady2024's Path to Excellence 🎨 Milady2024 invites you to join us on our journey to new heights through its exquisitely crafted digital artworks. Each NFT is a symbol of our collective ascent, capturing the essence of progress, ambition, and the unity of our Milady community, inspiring us all to rise with grace.
Thêm
ETH0,05028
Tổng khối lượng
ETH
0,0014
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,32K
Chủ sở hữu
0,67%
Đã niêm yết
20,46%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
6,47K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Milady2024 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0014 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 44 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Milady2024 có tổng cộng 6.470 NFT và những NFT này được giữ trong 1.324 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0014 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0014 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.