Maximals

Maximals

Maximals is a PFP collection of Pixel Art Apes. The collection consists of 10,000 unique Maximals, each crafted to capture the essence of these magnificent creatures. Maximals are more than just NFTs; they are digital art pieces, each with its own distinctive traits, brought to life through pixel perfection.
Thêm
ETH99,7052
Tổng khối lượng
ETH
0,0002
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2,5K
Chủ sở hữu
2,54%
Đã niêm yết
25,02%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Maximals trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0002 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 254 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Maximals có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 2.502 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0002 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0002 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.