Kitaro Worldcertified

Kitaro World

Kitaro World is a collaborative community storytelling experience. As a web2 centric brand, Kitaro is staged for a global adventure - beginning with books, merch and more and seen across your everyday stores. Introducing, the "Greenhouse Launchpad", a tool within the enchanted forest designed to help holders launch and/or license their IP. Additionally, holders will have exclusive access to future drops, experiences and more! Visit Purrr Pals collection: [Purrr Pals](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) Visit World Scenes collection: [Kitaro World Scenes](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) Resources: [Website](https://kitaro.world) | [X](https://twitter.com/kitarostudios) | [Discord](https://discord.gg/kitaro) | [Presentation](https://drive.google.com/file/d/1ElyAjhjeil_lI8FAvPpiiIcibjIItvtB/view?usp=sharing)
Thêm
ETH753,1042
Tổng khối lượng
ETH
0,151
Giá sàn
ETH
0,141
Giá chào bán tốt nhất
2,16K
Chủ sở hữu
5,27%
Đã niêm yết
27,87%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
7,77K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Kitaro World đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0,14. Giá sàn là 0,151 ETH và đã có thay đổi +36,03% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 411 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Kitaro World có tổng cộng 7.777 NFT và những NFT này được giữ trong 2.168 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,151 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,14. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,151 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.