KILLABITScertified

KILLABITS

KILLABITS is the pixel companion collection to the KILLABEARS.  A collection of 3,333 thoughtfully designed NFTs on the Ethereum Blockchain. **Download all your assets (pfp, video, gif and more) in our [Dashboard](https://www.killabears.com/dashboard)** https://www.youtube.com/watch?v=25-AKHgXGDg
Thêm
ETH4,56K
Tổng khối lượng
ETH
0,0649
Giá sàn
ETH
0,055
Giá chào bán tốt nhất
912
Chủ sở hữu
3,69%
Đã niêm yết
27,78%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
3,33K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.