Jerty

Jerty

5k unemployables derivatives. JJJJJ.
Thêm
ETH0,01079
Tổng khối lượng
ETH
0,0007
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
444
Chủ sở hữu
1,01%
Đã niêm yết
18,04%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
2,46K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Jerty trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0007 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 25 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Jerty có tổng cộng 2.460 NFT và những NFT này được giữ trong 444 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0007 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0007 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.