GenesisHole NFT

GenesisHole NFT

A time-traveling adventure to uncover the mysteries of black holes.
Thêm
ETH0,00199
Tổng khối lượng
ETH
0,0015
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,23K
Chủ sở hữu
0,94%
Đã niêm yết
12,37%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với GenesisHole NFT trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0015 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 7 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
GenesisHole NFT có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.237 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0015 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0015 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.