Art Blockscertified

Art Blocks

Art Blocks is dedicated to bringing compelling works of contemporary generative art to life. We unite artists, collectors, and blockchain technology in service of groundbreaking artwork and remarkable experiences.
Thêm
ETH2,82K
Tổng khối lượng
ETH
0,775
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
278
Chủ sở hữu
6%
Đã niêm yết
55,6%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
500
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Art Blocks trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,775 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 30 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Art Blocks có tổng cộng 500 NFT và những NFT này được giữ trong 278 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,775 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,775 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.