FarCats

FarCats

https://paragraph.xyz/@0xen/farcatswtf Fashionable, fanciful, furry, fucked up... FarCats! Farcaster's (sufficiently decentralized) mascot, in the form of 1661 unique and collectable NFTs. FarCats are just like us - sort of - and they're in need of a loving home. Adopt yours today!
Thêm
ETH375,6838
Tổng khối lượng
ETH
0,1839
Giá sàn
ETH
0,15
Giá chào bán tốt nhất
671
Chủ sở hữu
3,13%
Đã niêm yết
40,39%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
1,66K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.