EON RIFT Genesiscertified

EON RIFT Genesis

***STAKING IS LIVE!*** EON RIFT is an immersive, cyberpunk world with our Genesis collection of 5,000 NFTs as its cornerstone created by some of the biggest leading creative talents from Hollywood, the comic book and gaming industry. We’re building a new cross-media Web3 entertainment IP that includes: video games, trading card games, comics, digital and physical collectibles, merchandise, fashion, licensing, and eventually animation.
Thêm
ETH307,5082
Tổng khối lượng
ETH
0,02289
Giá sàn
ETH
0,03
Giá chào bán tốt nhất
885
Chủ sở hữu
3,8%
Đã niêm yết
17,72%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
4,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, EON RIFT Genesis đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0,03. Giá sàn là 0,02289 ETH và đã có thay đổi -0,01% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 190 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
EON RIFT Genesis có tổng cộng 4.999 NFT và những NFT này được giữ trong 886 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,02289 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,03. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,02289 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.