ENS: Ethereum Name Servicecertified

ENS: Ethereum Name Service

Ethereum Name Service (ENS) domains are secure domain names for the decentralized world. ENS domains provide a way for users to map human readable names to blockchain and non-blockchain resources, like Ethereum addresses, IPFS hashes, or website URLs. ENS domains can be bought and sold on secondary markets.
Thêm
ETH132,06K
Tổng khối lượng
ETH
0,00085
Giá sàn
ETH
0,0001769
Giá chào bán tốt nhất
500,78K
Chủ sở hữu
2,61%
Đã niêm yết
33,57%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,49M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, ENS: Ethereum Name Service đã hoàn thành 78 giao dịch với tổng khối lượng là 7,79. Giá sàn là 0,00085 ETH và đã có thay đổi -4,5% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 76.801 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ENS: Ethereum Name Service có tổng cộng 1.491.443 NFT và những NFT này được giữ trong 500.781 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00085 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,09. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00085 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.