ETH340,89K
Tổng khối lượng
ETH
1,829
Giá sàn
ETH
1,78
Giá chào bán tốt nhất
4,22K
Chủ sở hữu
2,36%
Đã niêm yết
42,52%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
trump_snoop_dog background
trump_snoop_dog
trump_snoop_dog
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,0009 ETH
arabic_warrior_monsterlike_armor_living_armor_characte background
arabic_warrior_monsterlike_armor_living_armor_characte
arabic_warrior_monsterlike_armor_living_armor_characte
certified
1

<0.000001

Dobermann_Pinscher_dog_Cyberpunk_comicbook_highly background
Dobermann_Pinscher_dog_Cyberpunk_comicbook_highly
Dobermann_Pinscher_dog_Cyberpunk_comicbook_highly
certified
1

<0.000001

skull_of_clouds_in_a_stormy_sky_lighting_thunder background
skull_of_clouds_in_a_stormy_sky_lighting_thunder
skull_of_clouds_in_a_stormy_sky_lighting_thunder
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
key_visual background
key_visual
key_visual
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
lightning_striking_a_box_of_crayons_color background
lightning_striking_a_box_of_crayons_color
lightning_striking_a_box_of_crayons_color
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
Poutre_flash_photo_of_Donald_Trump_with_tall_poodle_woman background
Poutre_flash_photo_of_Donald_Trump_with_tall_poodle_woman
Poutre_flash_photo_of_Donald_Trump_with_tall_poodle_woman
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
portal_door_galaxy_purple_girl_toalet_ultra-realistick background
portal_door_galaxy_purple_girl_toalet_ultra-realistick
portal_door_galaxy_purple_girl_toalet_ultra-realistick
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
shiba_inu_next_to_Elon_musk background
shiba_inu_next_to_Elon_musk
shiba_inu_next_to_Elon_musk
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
portrait_autumn_dragon_made_of_leaves_wings_are_made_of background
portrait_autumn_dragon_made_of_leaves_wings_are_made_of
portrait_autumn_dragon_made_of_leaves_wings_are_made_of
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,003 ETH
Irish_cliffs_green_prairies_hyperrealisric_3d_bold background
Irish_cliffs_green_prairies_hyperrealisric_3d_bold
Irish_cliffs_green_prairies_hyperrealisric_3d_bold
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,01 ETH
nightfire_lofi_vibe_colorful_digital_painting_album_co background
nightfire_lofi_vibe_colorful_digital_painting_album_co
nightfire_lofi_vibe_colorful_digital_painting_album_co
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
car_in_picasso_style background
car_in_picasso_style
car_in_picasso_style
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất <0.000001 WETH
Gandalf_using_the_one_ring_evil_hellish_grand_impos background
Gandalf_using_the_one_ring_evil_hellish_grand_impos
Gandalf_using_the_one_ring_evil_hellish_grand_impos
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
450_North_road_sign_bright_day_raspberry_strawberry background
450_North_road_sign_bright_day_raspberry_strawberry
450_North_road_sign_bright_day_raspberry_strawberry
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
goku_super_detailed_kamehameha_destroy background
goku_super_detailed_kamehameha_destroy
goku_super_detailed_kamehameha_destroy
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,005 ETH
abstract_art._cubisim_and_modern_color_ballet background
abstract_art._cubisim_and_modern_color_ballet
abstract_art._cubisim_and_modern_color_ballet
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất 0,006 ETH
An_abstract_cubism_painting_of_a_cat_in_the_style_of_Juan_Gris background
An_abstract_cubism_painting_of_a_cat_in_the_style_of_Juan_Gris
An_abstract_cubism_painting_of_a_cat_in_the_style_of_Juan_Gris
certified
1

<0.000001

Giá mới nhất <0.000001 WETH
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Doodles đã hoàn thành 20 giao dịch với tổng khối lượng là 37,42. Giá sàn là 1,829 ETH và đã có thay đổi +1,2% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 236 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Doodles có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 4.252 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 1,829 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 1,8712. Do đó, bạn phải có ít nhất 1,829 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.