DePunks

DePunks

Enter the vortex of transition into [DePunks](https://depunks.xyz/#) Changes are for the best… And Punks are changing into [DePunks](https://depunks.xyz/#)... Supply in the vortex: Male… 6039 Female… 3840 Zombie… 88 Ape… 26 Alien… 9 Inspired by & matched 1:1 with the original CryptoPunks
Thêm
ETH3,216
Tổng khối lượng
ETH
0,0002
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
3,95K
Chủ sở hữu
2,53%
Đã niêm yết
39,72%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
9,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với DePunks trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0002 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 215 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
DePunks có tổng cộng 9.996 NFT và những NFT này được giữ trong 3.971 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0002 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0002 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.