Coin by Jan Robert Leegte

Coin by Jan Robert Leegte

Creating art on the internet since 1997, renowned artist Jan Robert Leegte’s work has been featured in prestigious venues such as Centre Pompidou, The Whitechapel Gallery, ZKM, Stedelijk Museum Amsterdam, van Gogh Museum, and the Ludwig Museum. The artwork, Coin (2023), is a creative interpretation of an NFT that playfully conceals its identity, appearing as a button, clock, spinner, and even assuming the form of a valuable coin. It serves as an extension of Jan Robert Leegte's exploration into interface culture, encompassing themes like skeuomorphism and the phenomenology of software. Each coin is generated and stored on-chain as an SVG, and therefore unique in appearance and spin. Coin comes in four different materials increasing in rarity - "Bronze", "Silver", "Gold", "Hyper Link", and “Void”. Minters of Coin can also choose to mint on either Ethereum, OP Mainnet, Base, or Zora Network. Which chain will you choose?
Thêm
ETH19,6984
Tổng khối lượng
ETH
0,0088
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,37K
Chủ sở hữu
2,07%
Đã niêm yết
47,69%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
2,89K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Coin by Jan Robert Leegte trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0088 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 60 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Coin by Jan Robert Leegte có tổng cộng 2.891 NFT và những NFT này được giữ trong 1.379 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0088 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0088 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.