CHuBBiT Official Collection

CHuBBiT Official Collection

Discover CHuBBiT Official Collection's 2000 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x76603b2dc8e75fd3411935169ac30f6b3387b7a2.
Thêm
ETH1K
Tổng khối lượng
ETH
1,8
Giá sàn
ETH
0,0003949
Giá chào bán tốt nhất
381
Chủ sở hữu
7,9%
Đã niêm yết
19,05%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
2K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, CHuBBiT Official Collection đã hoàn thành 12 giao dịch với tổng khối lượng là 19,37. Giá sàn là 1,8 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 158 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
CHuBBiT Official Collection có tổng cộng 2.000 NFT và những NFT này được giữ trong 381 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 1,8 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 1,6147. Do đó, bạn phải có ít nhất 1,8 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.