Checks - VV Originalscertified

Checks - VV Originals

This artwork may or may not be notable.
Thêm
ETH26,31K
Tổng khối lượng
ETH
0,2228
Giá sàn
ETH
0,22
Giá chào bán tốt nhất
1,7K
Chủ sở hữu
2,93%
Đã niêm yết
15,88%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10,75K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Checks - VV Originals đã hoàn thành 7 giao dịch với tổng khối lượng là 1,55. Giá sàn là 0,2228 ETH và đã có thay đổi -5,92% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 321 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Checks - VV Originals có tổng cộng 10.757 NFT và những NFT này được giữ trong 1.709 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,2228 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,22. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,2228 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.