BlockGames Dice

BlockGames Dice

BlockGames is a cross-game, cross-chain Player Network delivering instant rewards to players as they play their favorite mobile games.

 Founded in partnership with Estoty, a leading mobile game studio with a user base of 50 million monthly active users, and backed by tech and blockchain giants Google, Aptos, Polygon, Avalanche, Arbitrum, and BNB, BlockGames is poised to elevate, accelerate, and redefine the future, and culture, of mobile gaming. **The BlockGames Dice collection grants users early access to the BlockGames Player Network and MUCH more.**
Thêm
ETH34,889
Tổng khối lượng
ETH
0,0001899
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,24K
Chủ sở hữu
1,72%
Đã niêm yết
22,39%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5,55K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với BlockGames Dice trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0001899 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 96 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
BlockGames Dice có tổng cộng 5.555 NFT và những NFT này được giữ trong 1.244 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001899 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001899 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.