Antique by Inna Mosiienko

Antique by Inna Mosiienko

This is a contemporization of antique art in a present-day context. It's an attempt to demonstrate that human essence doesn't change through the ages. Building shapes line by line and bringing back color lost by antique sculpture I have an opportunity to touch the ancient and connect it to the future that's already here. Take your time to get visual enjoyment from man-made art and delicate work with forms on the original material.
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH
0,8687
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1
Chủ sở hữu
100%
Đã niêm yết
9,09%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
7
Vật phẩm duy nhất
11
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Antique by Inna Mosiienko trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,8687 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 7 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Antique by Inna Mosiienko có tổng cộng 11 NFT và những NFT này được giữ trong 1 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,8687 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,8687 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.