AI Key

AI Key

*[HK.Chat](https://docs.hk.chat) THE FIRST COMMUNITY FOR WEB3 + AI* **KEYS TO THE WORLD OF WEB3 AI**
Thêm
ETH346,5178
Tổng khối lượng
ETH
0,05989
Giá sàn
ETH
0,0032
Giá chào bán tốt nhất
498
Chủ sở hữu
0,18%
Đã niêm yết
8,96%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5,55K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với AI Key trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,05989 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 10 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
AI Key có tổng cộng 5.555 NFT và những NFT này được giữ trong 498 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,05989 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,05989 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.