Adventurers - Official Collection

Adventurers - Official Collection

The official Adventurers NFT collection. Visit [www.discord.gg/Adventurers](https://www.discord.gg/Adventurers) to discover all innovative utilities and the full roadmap.
Thêm
ETH204,5838
Tổng khối lượng
ETH
0,01289
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
276
Chủ sở hữu
0,81%
Đã niêm yết
3,92%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
7K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Adventurers - Official Collection trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,01289 ETH và đã có thay đổi -2,35% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 57 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Adventurers - Official Collection có tổng cộng 7.000 NFT và những NFT này được giữ trong 275 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,01289 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01289 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.