8kullZ

8kullZ

Mysterious, elusive, and waiting to be unveiled. Deflationary NFT collection - 60% from Royalties earnings > Weekly Buy Back and 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Thêm
ETH5,2901
Tổng khối lượng
ETH
0,002
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
566
Chủ sở hữu
0,2%
Đã niêm yết
18,9%
Chủ sở hữu duy nhất
5,33%
Phí bản quyền
3K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với 8kullZ trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,002 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 6 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
8kullZ có tổng cộng 3.000 NFT và những NFT này được giữ trong 567 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,002 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,002 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.