7Art Photoverse 2023

7Art Photoverse 2023

This is the Genesis Collection by 7Art.io and the launch of the 7Art.io studio, where artists can easily bring their art to the blockchain. Made in Germany. The collection consists of a total of 7 photos from 6 different renowned top photographers and 1 community member who all donated their photos for this special collection. With the start of the Art Director Club event "Beyond the Photoverse" in Hamburg on 21.09.2023, the free mint of the 7Art Photoverse collection will also start. From September 21-24, everyone will have the opportunity to mint a free randomly selected work. The goal of the project is to make NFT technology more widely known and accessible to photographers and photo enthusiasts alike. It is further intended to be an example of how art can be easily brought to the blockchain and to show the possibilities of Web3.
Thêm
ETH0,3351
Tổng khối lượng
ETH
0,002999
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
277
Chủ sở hữu
100%
Đã niêm yết
21,89%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,26K
Vật phẩm duy nhất
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với 7Art Photoverse 2023 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,002999 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 7 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
7Art Photoverse 2023 có tổng cộng 1.265 NFT và những NFT này được giữ trong 277 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,002999 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,002999 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.