10KTF - The Grailedcertified

10KTF - The Grailed

Everything has an origin. The Grailed is born from a lifetime of learnings collected by Wagmi-san during his travels. Each class represents a lesson that has made Wagmi-san the craftsman he is today. Join the rest of the 10KTF family in discovering their tales.
Thêm
ETH1,17K
Tổng khối lượng
ETH
0,03999
Giá sàn
ETH
0,0363
Giá chào bán tốt nhất
3,2K
Chủ sở hữu
1,63%
Đã niêm yết
18,34%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
17,48K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, 10KTF - The Grailed đã hoàn thành 5 giao dịch với tổng khối lượng là 0,2. Giá sàn là 0,03999 ETH và đã có thay đổi -1,97% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 286 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
10KTF - The Grailed có tổng cộng 17.483 NFT và những NFT này được giữ trong 3.207 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,03999 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,04. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,03999 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.