Party Contributions: Покупаем обезьянку

Party Contributions: Покупаем обезьянку

Party Cards in this collection represent contributions to the Покупаем обезьянку crowdfund. When the crowdfund concludes, Party Cards can be used to claim ETH or activate membership in the Party. During the crowdfund, Party Cards are non-transferable. Head to https://party.app/join/0xc0fb5997e386b662245ecd1e4d519fa16a1525af to learn more about this Party.
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH--
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
12%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
25
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Trạng thái