SATS by Harto x VIVID

SATS by Harto x VIVID
Phạm vi#8815-#49891

SATS by VIVID represent the exploration of color and geometry in its minimal expression inspired by architectural brutalism and street art photography. SATS holders will gain access to future drops and collections.
Thêm
BTC11,1342
Tổng khối lượng
BTC
0,975
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
65
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
65,65%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
99
Vật phẩm
icon_chain
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với SATS by Harto x VIVID trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
SATS by Harto x VIVID có tổng cộng 99 NFT và những NFT này được giữ trong 65 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.