Puppet Maxi Biz (PMB)certified

Puppet Maxi Biz (PMB)
Phạm vi#62801156-#64087142
Đệ quy

BTC180,6863
Tổng khối lượng
BTC
0,00239
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
6,95K
Chủ sở hữu
1,44%
Đã niêm yết
69,55%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Puppet Maxi Biz (PMB) đã hoàn thành 6 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00239 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 144 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Puppet Maxi Biz (PMB) có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 6.955 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00239 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0,001648. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00239 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.