Pixel Pepes

Pixel Pepes
Phạm vi#170111-#171690

The first ever airdrop on Bitcoin Ordinals. 1563 Pixel Pepe NFTs.
Thêm
BTC31,6048
Tổng khối lượng
BTC
0,05
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
1,11K
Chủ sở hữu
1,21%
Đã niêm yết
71,08%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,56K
Vật phẩm
icon_chain
0