PepeNals

PepeNals
Phạm vi#60889956-#62883240

BTC45,0513
Tổng khối lượng
BTC
0,002
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
1,85K
Chủ sở hữu
0,68%
Đã niêm yết
27,03%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
6,87K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, PepeNals đã hoàn thành 8 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,002 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 47 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
PepeNals có tổng cộng 6.873 NFT và những NFT này được giữ trong 1.858 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,002 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0,001055. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,002 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.