Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Ordz Games Arcade trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00035 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 327 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Ordz Games Arcade có tổng cộng 21.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.840 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00035 BTC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00035 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.