Mutant xMonkes

Mutant xMonkes
Phạm vi#57948465-#64329370

BTC3,6392
Tổng khối lượng
BTC
0,00011
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
3,03K
Chủ sở hữu
2,81%
Đã niêm yết
30,6%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
9,93K
Vật phẩm
icon_chain
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Mutant xMonke #5609 (Inscription #58220049) background
Mutant xMonke #5609 (Inscription #58220049)
Mutant xMonke #5609 (Inscription #58220049)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Giá mới nhất 0,00033 BTC
Mutant xMonke #2018 (Inscription #58843211) background
Mutant xMonke #2018 (Inscription #58843211)
Mutant xMonke #2018 (Inscription #58843211)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Giá mới nhất 0,00039 BTC
Mutant xMonke #8888 (Inscription #58846616) background
Mutant xMonke #8888 (Inscription #58846616)
Mutant xMonke #8888 (Inscription #58846616)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Giá mới nhất 0,00039 BTC
Mutant xMonke #6666 (Inscription #58846623) background
Mutant xMonke #6666 (Inscription #58846623)
Mutant xMonke #6666 (Inscription #58846623)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Giá mới nhất 0,00039 BTC
Mutant xMonke #7506 (Inscription #58846621) background
Mutant xMonke #7506 (Inscription #58846621)
Mutant xMonke #7506 (Inscription #58846621)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Giá mới nhất 0,00039 BTC
Mutant xMonke #1923 (Inscription #58887916) background
Mutant xMonke #1923 (Inscription #58887916)
Mutant xMonke #1923 (Inscription #58887916)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Giá mới nhất 0,00046 BTC
Mutant xMonke #9795 (Inscription #63152821) background
Mutant xMonke #9795 (Inscription #63152821)
Mutant xMonke #9795 (Inscription #63152821)
Mutant xMonkes
0

0,00011

Mutant xMonke #6019 (Inscription #63148579) background
Mutant xMonke #6019 (Inscription #63148579)
Mutant xMonke #6019 (Inscription #63148579)
Mutant xMonkes
0

0,00012

Mutant xMonke #8215 (Inscription #63152568) background
Mutant xMonke #8215 (Inscription #63152568)
Mutant xMonke #8215 (Inscription #63152568)
Mutant xMonkes
0

0,00012

Mutant xMonke #4834 (Inscription #63165728) background
Mutant xMonke #4834 (Inscription #63165728)
Mutant xMonke #4834 (Inscription #63165728)
Mutant xMonkes
0

0,00012

Mutant xMonke #3103 (Inscription #59141083) background
Mutant xMonke #3103 (Inscription #59141083)
Mutant xMonke #3103 (Inscription #59141083)
Mutant xMonkes
0

0,00013

Giá mới nhất 0,00042 BTC
Mutant xMonke #3380 (Inscription #63157886) background
Mutant xMonke #3380 (Inscription #63157886)
Mutant xMonke #3380 (Inscription #63157886)
Mutant xMonkes
0

0,00013

Mutant xMonke #8554 (Inscription #58928341) background
Mutant xMonke #8554 (Inscription #58928341)
Mutant xMonke #8554 (Inscription #58928341)
Mutant xMonkes
0

0,00014

Giá mới nhất 0,00046 BTC
Mutant xMonke #4231 (Inscription #59133620) background
Mutant xMonke #4231 (Inscription #59133620)
Mutant xMonke #4231 (Inscription #59133620)
Mutant xMonkes
0

0,00014

Giá mới nhất 0,0005 BTC
Mutant xMonke #295 (Inscription #58794212) background
Mutant xMonke #295 (Inscription #58794212)
Mutant xMonke #295 (Inscription #58794212)
Mutant xMonkes
0

0,00015

Giá mới nhất 0,00044 BTC
Mutant xMonke #1467 (Inscription #58908838) background
Mutant xMonke #1467 (Inscription #58908838)
Mutant xMonke #1467 (Inscription #58908838)
Mutant xMonkes
0

0,00015

Giá mới nhất 0,00038 BTC
Mutant xMonke #8479 (Inscription #63150490) background
Mutant xMonke #8479 (Inscription #63150490)
Mutant xMonke #8479 (Inscription #63150490)
Mutant xMonkes
0

0,00015

Giá mới nhất 0,0002488 BTC
Mutant xMonke #6039 (Inscription #63152184) background
Mutant xMonke #6039 (Inscription #63152184)
Mutant xMonke #6039 (Inscription #63152184)
Mutant xMonkes
0

0,00015

Giá mới nhất 0,0002308 BTC
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Mutant xMonkes đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00011 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 280 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Mutant xMonkes có tổng cộng 9.931 NFT và những NFT này được giữ trong 3.039 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00011 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0001322. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00011 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.