MICK7 MOUS7 by BLE77

MICK7 MOUS7 by BLE77
Phạm vi#58090787-#58122319

BTC9,2209
Tổng khối lượng
BTC
0,01959
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
378
Chủ sở hữu
0,27%
Đã niêm yết
34,11%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,11K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với MICK7 MOUS7 by BLE77 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,01959 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 3 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
MICK7 MOUS7 by BLE77 có tổng cộng 1.111 NFT và những NFT này được giữ trong 379 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,01959 BTC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01959 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.