Giants Planet: Founding Explorers

Giants Planet: Founding Explorers
Phạm vi#22142421-#22161979

BTC0,8066
Tổng khối lượng
BTC
0,007
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
155
Chủ sở hữu
0,45%
Đã niêm yết
69,81%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
222
Vật phẩm
icon_chain
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Trạng thái
Ẩn NFT đang chờ xử lý (0)
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Giants Planet: Founding Explorers trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,007 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Giants Planet: Founding Explorers có tổng cộng 222 NFT và những NFT này được giữ trong 155 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,007 BTC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,007 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.