Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Boneys by Bitcoin Burials đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00135 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 124 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Boneys by Bitcoin Burials có tổng cộng 9.999 NFT và những NFT này được giữ trong 1.911 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00135 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0005897. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00135 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.