bitDisc-Black(bitSmiley OG)certified

bitDisc-Black(bitSmiley OG)
Phạm vi#59853548-#59902933

Your ticket to Bitcoin's revolutionary future in DeFi
Thêm
BTC265,5762
Tổng khối lượng
BTC
0,0055
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
2,19K
Chủ sở hữu
1,57%
Đã niêm yết
21,9%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
bitDisc-black #1353 (Inscription #59855531) background
bitDisc-black #1353 (Inscription #59855531)
bitDisc-black #1353 (Inscription #59855531)
certified
0

0,0055

Giá mới nhất 0,00487 BTC
bitDisc-black #342 (Inscription #59854222) background
bitDisc-black #342 (Inscription #59854222)
bitDisc-black #342 (Inscription #59854222)
certified
0

0,0056

Giá mới nhất 0,03 BTC
bitDisc-black #5082 (Inscription #59865679) background
bitDisc-black #5082 (Inscription #59865679)
bitDisc-black #5082 (Inscription #59865679)
certified
0

0,0057

Giá mới nhất 0,00497 BTC
bitDisc-black #4152 (Inscription #59863541) background
bitDisc-black #4152 (Inscription #59863541)
bitDisc-black #4152 (Inscription #59863541)
certified
0

0,0058

Giá mới nhất 0,00497 BTC
bitDisc-black #638 (Inscription #59854607) background
bitDisc-black #638 (Inscription #59854607)
bitDisc-black #638 (Inscription #59854607)
certified
0

0,0059

Giá mới nhất 0,005 BTC
bitDisc-black #6261 (Inscription #59899074) background
bitDisc-black #6261 (Inscription #59899074)
bitDisc-black #6261 (Inscription #59899074)
certified
0

0,006

Giá mới nhất 0,005975 BTC
bitDisc-black #6958 (Inscription #59899841) background
bitDisc-black #6958 (Inscription #59899841)
bitDisc-black #6958 (Inscription #59899841)
certified
0

0,00679

Giá mới nhất 0,004253 BTC
bitDisc-black #7500 (Inscription #59900384) background
bitDisc-black #7500 (Inscription #59900384)
bitDisc-black #7500 (Inscription #59900384)
certified
0

0,00688

Giá mới nhất 0,01989 BTC
bitDisc-black #3695 (Inscription #59861890) background
bitDisc-black #3695 (Inscription #59861890)
bitDisc-black #3695 (Inscription #59861890)
certified
0

0,0075

bitDisc-black #2305 (Inscription #59856938) background
bitDisc-black #2305 (Inscription #59856938)
bitDisc-black #2305 (Inscription #59856938)
certified
0

0,008

bitDisc-black #5215 (Inscription #59866127) background
bitDisc-black #5215 (Inscription #59866127)
bitDisc-black #5215 (Inscription #59866127)
certified
0

0,0085

bitDisc-black #646 (Inscription #59854615) background
bitDisc-black #646 (Inscription #59854615)
bitDisc-black #646 (Inscription #59854615)
certified
0

0,0088

bitDisc-black #489 (Inscription #59854383) background
bitDisc-black #489 (Inscription #59854383)
bitDisc-black #489 (Inscription #59854383)
certified
0

0,0089

bitDisc-black #3977 (Inscription #59863138) background
bitDisc-black #3977 (Inscription #59863138)
bitDisc-black #3977 (Inscription #59863138)
certified
0

0,0089

bitDisc-black #2383 (Inscription #59857986) background
bitDisc-black #2383 (Inscription #59857986)
bitDisc-black #2383 (Inscription #59857986)
certified
0

0,0099

bitDisc-black #3690 (Inscription #59861885) background
bitDisc-black #3690 (Inscription #59861885)
bitDisc-black #3690 (Inscription #59861885)
certified
0

0,01

bitDisc-black #5229 (Inscription #59866254) background
bitDisc-black #5229 (Inscription #59866254)
bitDisc-black #5229 (Inscription #59866254)
certified
0

0,01

bitDisc-black #8036 (Inscription #59900928) background
bitDisc-black #8036 (Inscription #59900928)
bitDisc-black #8036 (Inscription #59900928)
certified
0

0,0118

Giá mới nhất 0,007 BTC
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với bitDisc-Black(bitSmiley OG) trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0055 BTC và đã có thay đổi +14,58% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 157 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
bitDisc-Black(bitSmiley OG) có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 2.194 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0055 BTC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0055 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.