Bitcoin Trolls

Bitcoin Trolls
Phạm vi#59141717-#59411523

BTC1,0168
Tổng khối lượng
BTC
0,00006
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
4,86K
Chủ sở hữu
5,36%
Đã niêm yết
23,18%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
20,97K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Bitcoin Trolls trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00006 BTC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1.125 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Bitcoin Trolls có tổng cộng 20.979 NFT và những NFT này được giữ trong 4.864 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00006 BTC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00006 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.