Bitcoin Puppetscertified

Bitcoin Puppets
Phạm vi#53105612-#55543825

BTC1,78K
Tổng khối lượng
BTC
0,1588
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
6,77K
Chủ sở hữu
0,35%
Đã niêm yết
67,72%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Bitcoin Puppets đã hoàn thành 19 giao dịch với tổng khối lượng là 3,09. Giá sàn là 0,1588 BTC và đã có thay đổi -6,55% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 36 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Bitcoin Puppets có tổng cộng 10.001 NFT và những NFT này được giữ trong 6.773 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,1588 BTC và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1629. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,1588 BTC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.