Bitcoin Goblins

Bitcoin Goblins
Phạm vi#76103-#80026

BTC0,4517
Tổng khối lượng
BTC--
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
78
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
78,78%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
99
Vật phẩm
icon_chain
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Bitcoin Goblins #55 (Inscription #79255) background
Bitcoin Goblins #55 (Inscription #79255)
Bitcoin Goblins #55 (Inscription #79255)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02993 BTC
Bitcoin Goblins #85 (Inscription #79854) background
Bitcoin Goblins #85 (Inscription #79854)
Bitcoin Goblins #85 (Inscription #79854)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02993 BTC
Bitcoin Goblins #44 (Inscription #78868) background
Bitcoin Goblins #44 (Inscription #78868)
Bitcoin Goblins #44 (Inscription #78868)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02987 BTC
Bitcoin Goblins #13 (Inscription #78464) background
Bitcoin Goblins #13 (Inscription #78464)
Bitcoin Goblins #13 (Inscription #78464)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02487 BTC
Bitcoin Goblins #47 (Inscription #78991) background
Bitcoin Goblins #47 (Inscription #78991)
Bitcoin Goblins #47 (Inscription #78991)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,03292 BTC
Bitcoin Goblins #74 (Inscription #79739) background
Bitcoin Goblins #74 (Inscription #79739)
Bitcoin Goblins #74 (Inscription #79739)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02512 BTC
Bitcoin Goblins #7 (Inscription #78247) background
Bitcoin Goblins #7 (Inscription #78247)
Bitcoin Goblins #7 (Inscription #78247)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02327 BTC
Bitcoin Goblins #42 (Inscription #78865) background
Bitcoin Goblins #42 (Inscription #78865)
Bitcoin Goblins #42 (Inscription #78865)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,03284 BTC
Bitcoin Goblins #24 (Inscription #78549) background
Bitcoin Goblins #24 (Inscription #78549)
Bitcoin Goblins #24 (Inscription #78549)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,03192 BTC
Bitcoin Goblins #10 (Inscription #78377) background
Bitcoin Goblins #10 (Inscription #78377)
Bitcoin Goblins #10 (Inscription #78377)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,02681 BTC
Bitcoin Goblins #65 (Inscription #79481) background
Bitcoin Goblins #65 (Inscription #79481)
Bitcoin Goblins #65 (Inscription #79481)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,01489 BTC
Bitcoin Goblins #83 (Inscription #79851) background
Bitcoin Goblins #83 (Inscription #79851)
Bitcoin Goblins #83 (Inscription #79851)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,01303 BTC
Bitcoin Goblins #53 (Inscription #78992) background
Bitcoin Goblins #53 (Inscription #78992)
Bitcoin Goblins #53 (Inscription #78992)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,01689 BTC
Bitcoin Goblins #32 (Inscription #78646) background
Bitcoin Goblins #32 (Inscription #78646)
Bitcoin Goblins #32 (Inscription #78646)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,01024 BTC
Bitcoin Goblins #60 (Inscription #79397) background
Bitcoin Goblins #60 (Inscription #79397)
Bitcoin Goblins #60 (Inscription #79397)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,01513 BTC
Bitcoin Goblins #49 (Inscription #78990) background
Bitcoin Goblins #49 (Inscription #78990)
Bitcoin Goblins #49 (Inscription #78990)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,007913 BTC
Bitcoin Goblins #5 (Inscription #77181) background
Bitcoin Goblins #5 (Inscription #77181)
Bitcoin Goblins #5 (Inscription #77181)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,007727 BTC
Bitcoin Goblins #79 (Inscription #79740) background
Bitcoin Goblins #79 (Inscription #79740)
Bitcoin Goblins #79 (Inscription #79740)
Bitcoin Goblins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,006053 BTC
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Bitcoin Goblins trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Bitcoin Goblins có tổng cộng 99 NFT và những NFT này được giữ trong 78 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.