Bitcoin Burials

Bitcoin Burials
Phạm vi#1192604-#14682231

Bitcoin Burials is a 10k Ordinals collection of lovingly crafted headstones in a pixel art style each engraved with the BTC logo and a date tied to an Obituary predicting Bitcoin's death as selected from an historic archive. Making Bitcoin magical again one Burial at a time.
Thêm
BTC0,01981
Tổng khối lượng
BTC--
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
3
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
100%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
3
Vật phẩm
icon_chain
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Bitcoin Burials trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Bitcoin Burials có tổng cộng 3 NFT và những NFT này được giữ trong 3 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.