Rainbow NFT collection 🌈

Rainbow NFT collection 🌈

Smol Points In celebration of Zora's launch on Arbitrum, Rainbow worked with @smolverse, Arbitrum's flagship NFT brand, to drop the Rainbow Smol. ✦ Mint the Rainbow Smol to receive 250 points ✦ Mint the NFT to your Rainbow wallet to unlock the app icon Last, but not least… ✦All point-earning actions on the Arbitrum and BNB network receive a 1.5x multiplier.
Thêm
BNB1,4849
Tổng khối lượng
BNB
0,17
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
35
Chủ sở hữu
100%
Đã niêm yết
3,5%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1
Vật phẩm duy nhất
1K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Rainbow NFT collection 🌈 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,17 BNB và đã có thay đổi +4,58% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Rainbow NFT collection 🌈 có tổng cộng 1.000 NFT và những NFT này được giữ trong 35 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,17 BNB và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,17 BNB trong ví để hoàn tất giao dịch mua.