opBNB: The Origin

opBNB: The Origin

Discover opBNB: The Origin's 204964 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x427a258d7184ceb1cb7ffa7ec91983040bd386e5.
Thêm
BNB3,206
Tổng khối lượng
BNB
0,002
Giá sàn
BNB--
Giá chào bán tốt nhất
30,26K
Chủ sở hữu
<0,01%
Đã niêm yết
14,76%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
204,96K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với opBNB: The Origin trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,002 BNB và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 14 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
opBNB: The Origin có tổng cộng 204.964 NFT và những NFT này được giữ trong 30.265 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,002 BNB và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,002 BNB trong ví để hoàn tất giao dịch mua.