Matthew Box 404

Matthew Box 404

Discover Matthew Box 404's 1104863 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x4536819095a8969c94362ba130ee0bb1cda714cb.
Thêm
BNB5,61K
Tổng khối lượng
BNB
0,05
Giá sàn
BNB
0,0000336
Giá chào bán tốt nhất
835
Chủ sở hữu
<0,01%
Đã niêm yết
0,07%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,1M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Matthew Box 404 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,05 BNB và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 13 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Matthew Box 404 có tổng cộng 1.104.863 NFT và những NFT này được giữ trong 831 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,05 BNB và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,05 BNB trong ví để hoàn tất giao dịch mua.