BSC-420 BOX

BSC-420 BOX

Discover BSC-420 BOX's 10180 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x0f09b75800454c3cf38b90fcae75ca94ee3a3a60.
Thêm
BNB2,61K
Tổng khối lượng
BNB
0,005
Giá sàn
BNB
0,002
Giá chào bán tốt nhất
1,22K
Chủ sở hữu
4,5%
Đã niêm yết
12,01%
Chủ sở hữu duy nhất
10%
Phí bản quyền
10,18K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với BSC-420 BOX trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,005 BNB và đã có thay đổi -5,67% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 459 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
BSC-420 BOX có tổng cộng 10.180 NFT và những NFT này được giữ trong 1.225 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,005 BNB và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,005 BNB trong ví để hoàn tất giao dịch mua.