FARWORLDcertified

FARWORLD

A Mysterious World 🪐 Filled With Mysterious Creatures 👾 // Buy Creatures @ https://www.okx.com/web3/marketplace/nft Website: https://www.farworld.gg Warpcast Channel: https://warpcast.com/~/channel/farworld
Thêm
BASE_ETH35,3944
Tổng khối lượng
BASE_ETH
0,00085
Giá sàn
BASE_ETH
0,000263
Giá chào bán tốt nhất
3,4K
Chủ sở hữu
85,71%
Đã niêm yết
22,6%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
7
Vật phẩm duy nhất
15,07K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, FARWORLD đã hoàn thành 3 giao dịch với tổng khối lượng là 0,09. Giá sàn là 0,00085 BASE_ETH và đã có thay đổi -4,5% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 6 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
FARWORLD có tổng cộng 15.074 NFT và những NFT này được giữ trong 3.407 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00085 BASE_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0313. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00085 BASE_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.