Snail Trail Game

Snail Trail Game

Snail Trail is an NFT based auto racing game where players place their Snails in competitive races and win rewards. Players can own, optimize, reproduce, and race with their Snails. Every Snail belongs to one of five families. Based on their genetics, they have unique traits and racing preferences that players can get to know better to develop tactics and strategies that will improve their performance—and maximize reward earnings. A Snail’s performance also depends on the racing track environment. The game’s reproduction systems allow players to mint more Snails and compete in more races.
Thêm
AVAX36,8499
Tổng khối lượng
AVAX
0,49
Giá sàn
AVAX--
Giá chào bán tốt nhất
1,72K
Chủ sở hữu
0,03%
Đã niêm yết
9,58%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
17,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Snail Trail Game trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,49 AVAX và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 6 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Snail Trail Game có tổng cộng 17.997 NFT và những NFT này được giữ trong 1.725 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,49 AVAX và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,49 AVAX trong ví để hoàn tất giao dịch mua.