CU: Framed Wizards

CU: Framed Wizards

2D Framed Wizards are the original legacy Cosmic Wizards transformed into framed NFT art placeable on the walls within Structures in the Cosmic Universe MMORPG, or simply used as Profile Picture NFTs.
Thêm
AVAX1,2
Tổng khối lượng
AVAX
0,135
Giá sàn
AVAX--
Giá chào bán tốt nhất
1,54K
Chủ sở hữu
0,29%
Đã niêm yết
20,79%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
7,41K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với CU: Framed Wizards trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,135 AVAX và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 21 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
CU: Framed Wizards có tổng cộng 7.412 NFT và những NFT này được giữ trong 1.541 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,135 AVAX và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,135 AVAX trong ví để hoàn tất giao dịch mua.